Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Thông
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 324.2597 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn