Một số thông tin tham khảo Luật Giao thông đường bộ ở một số nước và tổ chức quốc tế: Thông tin chuyên đề

Một số thông tin tham khảo về Luật Giao thông đường bộ ở một số nước và tổ chức quốc tế phục vụ yêu cầu thông tin cho đại biểu quốc hội

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm TT-TV & NCKH
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn