Về pháp luật dân tộc của một số nước và tổ chức quốc tế: Thông tin chuyên đề

Những thông tin tham khảo về pháp luật dân tộc của một số nước và tổ chức quốc tế phục vụ yêu cầu thông tin cho đại biểu quốc hội

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm TT-TV & NCKH
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn