Tập tục đời người: Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19 - 20 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Cẩm Thượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà Văn; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mô tả vật lý:611 tr. ; 27 cm.
Số ISBN:9786049823916