Một số thông tin tham khảo về tổ chức, phương thức hoạt động các cơ quan điều tra, truy tố xét xử một số nước: Thông tin chuyên đề

Một số thông tin tham khảo về tổ chức, phương thức hoạt động các cơ quan điều tra, truy tố xét xử một số nước trong khu vực và trên thế giới phục vụ yêu cầu thông tin cho đại biểu quốc hội

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm TT-TV & NCKH
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn