Trích dẫn APA

Trần, V. (2019). Tôi là Jack Ma. Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chicago Style Citation

Trần, Vỹ. Tôi Là Jack Ma. Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.

Trích dẫn MLA

Trần, Vỹ. Tôi Là Jack Ma. Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.