Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn /

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 959.7040 Ph431c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn