Political handbook of the World 1994-1995: Governments and intergovernmental organizations as of August 1, 1994

Sách tra cưú về chính trị, hiến pháp, quan hệ ngoại giao, nội các của từng nước trên thế giới và về các tổ chức liên chính phủ : ngày thành lập, mục đích, địa chỉ, nguyên tắc, tổng thư ký, các thành viên và lịch sử hoạt động của từng tổ chức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: CSA, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn