Phát triển kinh tế, xã hội và công tác chính trị, tư tưởng - Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản CuBa

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội đồng Lý luận Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 324.2597 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn