Quản lý công việc hiệu quả theo phương pháp Agile /

Lưu vào:
Tác giả chính: Denning, Stephen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 650.13 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn