Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : (Sách tham khảo) /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Vũ Công Giao PGS.TS., Đặng Minh Tuấn PGS.TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 342.0415 Ph109q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn