Trích dẫn APA

Toshihiro Nikai, Eiji Ohshita, Yoshio Tsukio, Minoru Morita, & Satoshi Fujii. (2019). Kyojinka: Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm hoạ ở Nhật Bản, Châu Á và thế giới. Hà Nội: Thông tin và Truyền thông.

Chicago Style Citation

Toshihiro Nikai, Eiji Ohshita, Yoshio Tsukio, Minoru Morita, and Satoshi Fujii. Kyojinka: Tăng Cường Năng Lực Quốc Gia ứng Phó Thảm Hoạ ở Nhật Bản, Châu Á Và Thế Giới. Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019.

Trích dẫn MLA

Toshihiro Nikai, et al. Kyojinka: Tăng Cường Năng Lực Quốc Gia ứng Phó Thảm Hoạ ở Nhật Bản, Châu Á Và Thế Giới. Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.