Cơ hội và thách thức chủ yếu hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng cộng sản Pháp tại Châu Âu và đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội đồng Lý luận Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 324.2597 C460h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn