Văn hóa các dân tộc Tây Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra

Sách phân tích toàn diện, đánh giá khách quan, về thực trạng đời sống văn hóa của một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong công cuộc đổi mới; đồng thời dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát triển đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Bính (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn