Trích dẫn APA

(2003). Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin: Sách tham khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Vấn đề Triết Học Trong Tác Phẩm Của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin: Sách Tham Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003.

Trích dẫn MLA

Vấn đề Triết Học Trong Tác Phẩm Của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin: Sách Tham Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.