Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin: Sách tham khảo

Sách đưa ra một số chỉ dẫn về phương pháp phân tích các tác phẩm kinh điển của triết học Mác-Lênin; đi sâu phân tích và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01526nam a2200277 p 4500
001 5992
005 20161019034542.0
008 041110s2003####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3K14 
082 |2 23  |a 335.411  |b V121đ 
245 0 |a Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin:   |b Sách tham khảo 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2003 
300 |a 615tr. 
520 |a Sách đưa ra một số chỉ dẫn về phương pháp phân tích các tác phẩm kinh điển của triết học Mác-Lênin; đi sâu phân tích và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin 
653 |a Ăngghen 
653 |a Lênin 
653 |a Mác 
653 |a triết học 
911 |a TGH  |b 10/11/2004  |c Administrator  |d NAL040023179 
942 |c BK 
999 |c 5821  |d 5821 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_411000000000000_V121Đ  |7 0  |9 15322  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-11-10  |e Khác  |o 335.411 V121đ  |p VV00016949  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_411000000000000_V121Đ  |7 0  |9 15323  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-11-10  |e Khác  |o 335.411 V121đ  |p VV00016950  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_411000000000000_V121Đ  |7 0  |9 15324  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-11-10  |e Khác  |o 335.411 V121đ  |p VV00016947  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_411000000000000_V121Đ  |7 0  |9 15325  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-11-10  |e Khác  |o 335.411 V121đ  |p VV00016948  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK