Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Đại Doãn (Chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Quang Ngọc (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 959.7 K312n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn