Luật xây dựng

Toàn văn Luật xây dựng gồm 9 chương, 123 điều qui định về hoạt động xây dựng như: quy hoạch, dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, hợp đồng, chọn nhà thầu xây dựng...Luật này đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ 1/7/2004...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 L504x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn