Homo Deus - Lược sử tương lai /

Lưu vào:
Tác giả chính: Harari, Yuval Nohah
Đồng tác giả: Dương Ngọc Trà (Dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thế giới , Nhã Nam , 2020
Phiên bản:Tái bản
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 303.49 H400m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn