48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực /

Lưu vào:
Tác giả chính: Greene, Robert
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Hoàng (Dịch), Nguyễn, Thành Nhân (Dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh : trẻ , 2019
Phiên bản:In lần thứ 18
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 303.3 B454m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn