Trích dẫn APA

Hà, V. T. (2020). Theo dấu các văn hóa cổ. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chicago Style Citation

Hà, Văn Tấn. Theo Dấu Các Văn Hóa Cổ. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.

Trích dẫn MLA

Hà, Văn Tấn. Theo Dấu Các Văn Hóa Cổ. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.