Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay /

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Mỹ Hằng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 328.597 TH552h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn