Trích dẫn APA

(2020). Luật đầu tư. Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật đầu Tư. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020.

Trích dẫn MLA

Luật đầu Tư. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.