Bộ luật lao động - Labor code và chính sách tiền lương tối thiểu năm 2020 : (Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20-11-2019 của Quốc hội). Việt - Anh - Hoa

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Tứ (Hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Lao động , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 344.0102 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn