Thế hệ Z : Hiểu rõ về thế hệ sẽ định hình được tương lai của doanh nghiệp /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Koulopoulos, Tom, Keldsen, Dan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Công thương , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 004.6780 Th250h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn