Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức - Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp lương đối với công chức - xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức /

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Tươi (Hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Lao động , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương