Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và viên chức /

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 342.0680 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn