Strategic survey 1993-1994

Phân tích và đánh giá các vấn đề an ninh trên thế giới. Những sự kiện nổi bật trong năm được nghiên cưú trong bối cảnh chính trị riêng và xu hướng an ninh quốc tế chung

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú chiến lược quốc tế (IISS)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Brassey's, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.01 Str110e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn