Tuổi trẻ 4.0 : Hiểu rõ về thế hệ trẻ trong thời đại 4.0 để phát triển doanh nghiệp bền vững /

Lưu vào:
Tác giả chính: Scopelliti, Rocky
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Công thương , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 305.24 T515t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn