Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Lý, Viết Quang (Chủ biên), Trần, Thị Hợi (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2020
Phiên bản:Tái bản lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 959.7040 PH431C
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn