Những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Thông
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2018
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 324.259 Nh556Đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn