Hình thái học của nghệ thuật\

Sách nghiên cứu hệ thống các loại hình nghệ thuật; trình bày khái quát lịch sử nghiên cứu hình thái học nghệ thuật và các khuynh hướng cơ bản của nó; phân tích hình thái học nghệ thuật trong lịch sử tư tưởng mỹ học Mác xít, đồng thời đi sâu nghiên cứu các lớp và các nhóm nghệ thuật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cagan M.
Đồng tác giả: Phan Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà văn, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 111 H312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn