Documents of American history. Vol.1 : to 1898

Tác giả sưu tầm và giới thiệu 345 tư liệu chính thức về lịch sử nước Mỹ từ ngày Columbus khám phá ra châu Mỹ 30-4-1492 đến năm 1898

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New Jersey: Prentice Hall, 1988
Phiên bản:xb.lần thứ 10
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 D419u
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn