Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yê cầu nhiệm vụ mới /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương, Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2020
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.009 N122c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn