Hướng dẫn quản lý văn bản nhà nước công tác văn thư - lưu trữ và các mẫu soạn thảo thông dụng

Sách hệ thống các văn bản pháp luật quy định về quản lý văn bản nhà nước, về văn thư-lưu trữ chứng từ, các mẫu soạn thảo dùng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế và công dân

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.0662 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn