Những nội dung cơ bản của Luật xây dựng năm 2003

Sách đề cập sự cần thiết của việc ban hành Luật xây dựng, các quan điểm chỉ đạo việc xây dựng luật; giải thích, phân tích những nội dung cơ bản của Luật xây dựng từ những quy định chung đến việc quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, khảo sát, thiêt kế, xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Văn phòng Quốc hội. Vụ công tác lập pháp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 Nh556n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn