Thông tin kinh tế với việc quản lý nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay\

Sách giới thiệu tầm quan trọng và vai trò của thông tin kinh tế trong việc quản lý nền kinh tế thị trường, phản ánh thực trạng hệ thống thông tin kinh tế ở Việt Nam hiện nay, phương hướng và những biện pháp chủ yếu để phát triển hệ thống thông tin kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đường, Vinh Sường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Th455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn