Tôn giáo và đời sống hiện đại.Tập 5

Sách trình bày khái quát những đặc trưng lịch sử, quá trình hình thành, du nhập, truyền bá và phát triển của các tôn giáo lớn ở Trung Quốc; thực trạng tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc; phân tích và giới thiệu sâu hơn về từng vấn đề, từng tôn giáo cụ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.6 T454g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn