Lý luận công đoàn trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đại cương và bình luận: Tài liệu tham khảo

Sách trình bày những đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn sinh động trong hoạt động công đoàn tại Trung Quốc và tổng kết, hệ thống hoá thành lý luận của hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiên nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tiến Chiêm (dịch)
Đồng tác giả: An Miêu (chủ biên), Phùng, Đồng Khánh (chủ biên), Tôn, Trung Phạm (chủ biên), Trần, Ký (cố vấn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.951 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn