Vietnam INGO Directory 2004-2005: International Non-Governmental Organisations, Foundations & Trusts in Viet Nam

Sách giới thiệu danh mục các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam năm 2004-2005, bao gồm địa chỉ tại VN, địa ở các nước, số điện thoại, email, chức năng nhiệm vụ và các chương trình hành động của từng tổ chức...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 060.1 V302t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn