Để trở thành nhà quản lý giỏi\

Sách đưa ra những dẫn chứng quản trị thành công từ đó phân tích chỉ ra những bí quyết để trở thành nhà quản lý giỏi

Lưu vào:
Tác giả chính: Nis Ben
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 650.1 Đ250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn