Thần tích Hà Nội và tín ngưỡng thị dân\

Sách trình bày những nghiên cứu của các tác giả về thần tích, phong tục thờ thành hoàng làng của Thăng Long-Hà Nội, yếu tố thị dân trong tín ngưỡng thành hoàng nội thành Hà Nội, về công tác quản lý văn hoá tín ngưỡng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Đồng tác giả: Nguyễn, Duy Hinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.09 Th121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn