The international who's who 1994-1995

Thư mục danh nhân quốc tế xuất bản lần đầu năm 1935. Lần xuất bản này có gần 20.000 nhân vật của tất cả các nước trên thế giới, hơn 700 người so với lần xuất bản đầu tiên, ở các lĩnh vực hoạt động như: kiến trúc, nghệ thuật, kinh doanh, điện ảnh, thời trang, luật học, văn học, y học, âm nhạc......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Europa, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ 58
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn