Tập quán thanh toán quốc tế: Song ngữ Anh-Việt\

Sách tập hợp các văn bản của Phòng thương mại quốc tế (ICC) quy định các quy tắc và tập quán quốc tế trong linh vực thanh toán quốc tế được trình bày bằng hai ngôn ngữ Anh, Việt

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Phòng thương mại quốc tế (ICC)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động-xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.45 T123q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn