World directory of minorities: Cartermill international reference\

Sách giới thiệu tình hình chính trị, lịch sử, văn hóa của 11 khu vực dân tộc thiểu số trên thế giới, trong mỗi khu vực tên các dân tộc được xếp theo thứ tự chữ cái

Lưu vào:
Tác giả chính: Minority rights group
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Cartermill, 1990
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 W434l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn