Bàn về chữ "thời" những yếu tố của một triết lý sống: Du "temps"-éléments d'une philosophie du virre\

Sách trình bày những tìm hiểu về khái niệm thời gian của lĩnh vực triết học trên nền tảng tư tưởng triết học Trung Hoa

Lưu vào:
Tác giả chính: Jullien Francois
Đồng tác giả: Đào Hùng (hiệu đính), Đinh, Chân (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 115 B105v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn