Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc\

Sách tái hiện lại 6 trận chiến thắng oanh liệt có ý nghĩa quyết định của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời kỳ phong kiến giành độc lập: chiến thắng Như Nguyệt, Bạch Đằng, Tốt Động-Chúc Đông, Chi Lăng-Xương Giang, Rạch Gầm-Xoài Mút và chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Huy Lê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004
Phiên bản:In lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn