Chiến tranh tiếp thị\

Sách giới thiệu những nguyên lý cơ bản của 4 loại hình trong lĩnh vực chiến tranh tiếp thị: nguyên lý phòng bị, tiến công, bao vây kinh tế, chiến tranh du kích; đề cập đến các trường hợp cụ thể như chiến lược tiếp thị của hãng Coca Cola, hàng bia, đồ ăn nhanh và máy tính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ries Al
Đồng tác giả: Jack Trout, Trịnh, Diệu Thìn (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.8 Ch305t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn