Bàn về cái nhạt-dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa\

Sách luận bàn, lý giải về cái nhạt trong trào lưu tư tưởng Trung Hoa: Nho, Phật, Lão trên nền nghệ thuật Trung Quốc như: hội hoạ, âm nhạc, văn thơ từ tính chất phổ quát đến cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Jullien Francois
Đồng tác giả: Trương, Thị An Na (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181.11 B105v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn