Keesing's record of World events. Vol.39

Sách tra cưú các sự kiên thế giới từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1993 và được sắp xếp theo tên các châu lục

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : England: Longman, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909.82 K201s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn